Quy trình xử lý chất thải y tế từ phòng xét nghiệm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 376 | Cật nhập: 2/17/2021 2:53:40 PM | RSS
Xử lý an toàn sau khi làm xét nghiệm giun sán.
Khử nhiễm các dụng cụ trước khi trả về vị trí cũ hoặc vận chuyển đến lò hấp và làm sạch khu vực làm việc.
Thu dọn và để dụng cụ sạch lại vị trí cũ.
Xử lý chất thải: phân loại rác thải trước khi xử lý
Rửa tay
Ngắt các thiết bị điện: máy ly tâm, tủ an toàn sinh học… trước khi rời khỏi PXN.
Chất thải y tế gồm có: nguy hại – thông thường – nước thải.
Phân loại nhóm chất thải y tế
- Chất thải nguy hại lây nhiễm
Lây nhiễm sắc nhọn: kim tiêm
Lây nhiễm không sác nhọn: bông gòn..
Nguy cơ lây nhiễm cao: ống đựng mẫu.
Chất thải giải phẩu: các mẫu sinh thiết như gan…
- Chất thải nguy hại không lây nhiễm
Hóa chất nguy hại: các lọ đựng hóa chất sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch.
Dược phẩm nguy hại: thuốc…
- Chất thải thông thường
Chất thải sinh hoạt, không dính chất nguy hại, lây nhiễm.
Quy trình xử lý chất thải
Thu gom, phân loại tại nơi phát sinh – Xử lý sơ bộ chất lây nhiễm – Vận chuyển chất thải – Xử lý và tiêu hủy chất thải.
Dụng cụ chứa chất thải
Xử lý chất thải phòng xét nghiệm
Lây nhiễm sắc nhon: đựng trong thùng hoặc hộp màu vàng.
Lây nhiễm không sắc nhọn, nguy cơ lây nhiễm cao: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu vàng.
Chất thải giải phẫu: đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.
Nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín và ghi chú vào.
Chất thải thông thường không tái chế: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu xanh
Chất thải thông thường tái chế: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu trắng.
Biểu tượng chất thải
Chất thải lây nhiễm + chất thải khác =
Phân loại và thu gom
Thu gom: chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ ít nhât 01lần/ngày.
Quản lý nước thải y tế
Gồm: sản phẩm thải lỏng, nước thải.
Quản lý: Đánh giá tác động môi trường
Kế hoạch bảo vệ môi trường
Đề án bảo vệ môi trường phê duyệt
Kết luận
Phân loại chất thải từ phòng xét nghiệm
Chất thải phải được dán nhãn, đóng gói và vận chuyển theo quy định để bảo vệ người và môi trường.
Xử lý và hủy bỏ chất thải theo quy định của thông tư liên tịch 58/2015/TTLT- BTNMT.
KTV. Lê Thảo