Xét nghiệm sán chó và xử lý chất thải

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 464 | Cật nhập: 2/17/2021 3:07:31 PM | RSS

Trong hoạt động thường ngày của phòng xét nghiệm luôn phát sinh ra nhiều loại chất thải, việc phân loại chất thải đúng theo từng loại rất quan trọng để có thể lựa chọn đúng các dụng cụ chứa chất thải thích hợp, có biện pháp xử lý chất thải trong xét nghiệm sán chó và tiêu hủy cho từng loại chất thải rắn y tế.

Xét nghiệm sán chó

  1. Khái niệm các chất thải trong phòng xét nghiệm đa khoa nói chung và xét nghiệm sán chó nói riêng

Chất thải y tế: chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường, nước thải y tế.

Chất thải y tế nguy hại: chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại, bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: kim tiêm, đầu sắt chọc của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, và các vật sắc nhọn khác.

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể, chất thải từ buồng bệnh cách ly.

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bệnh phẩm xét nghiệm sán chó, dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm.

Chất thải giải phẫu: bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

Chất thải nguy hại không lây nhiễm: dược phẩm thải bỏ, thiết bị y tế bị hỏng, chất thải sinh hoạt, bao bì,…

  1. Phân loại chất thải y tế của phòng xét nghiệm sán chó

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: đựng trong hộp kín có màu vàng. Trong đó có kim lấy mẫu xét nghiệm sán chó.

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi có màu vàng.

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi có màu vàng.

Chất thải giải phẫu: đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi có màu vàng.

Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi có màu đen.

Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: được đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín.

Chất thải y tế thông thường không tái chế: đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi màu xanh.

Chất thải y tế thông thường sẽ tái chế: đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi màu trắng. Trong đó có bơm tiêm và ống nghiệm đựng mẫu xét nghiệm sán chó.

3. Thu gom chất thải lây nhiễm từ phòng xét nghiệm sán chó

Chất thải lây nhiễm được thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế.

Túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng phải có nắp đậy kín. Trong đó có các ống đựng huyết thanh xét nghiệm sán chó

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sợ bộ trước khi thu gom về khu lưu trữ.

Tầng suất thu gom chất thải lây nhiễm ít nhất 1 lần/ngày.

Thu gom chất thải nguy hiểm không lấy nhiễm trong phòng xét nghiệm sán chó. Chất thải nguy hại không lây nhiễm sẽ thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế. Thiết bị y tế vỡ, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân, lưu giữ trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp đảm bảo không rò rỉ. Xét nghiệm sán chó uy tín ở phòng chuyên khoa ký sinh trùng. Phân loại, thu gom và xử lý chất thải, rác thải y tế, rác thải xét nghiệm sán chó đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và môi trường xung quanh.

KTV. HUỲNH HƯƠNG

.